PROGRAMMA

Seminar 4 Stakeholdermanagement

Je stakeholders zijn van essentieel belang voor je bedrijfsvoering. Een bedrijf kan verschillende soorten stakeholders hebben, die ieder op haar eigen manier betrokken zijn bij het bedrijf of een specifieke bedrijfsactiviteit. Het is belangrijk hierop in te spelen en inzichtelijk te hebben wat de informatiebehoeften van de verschillende stakeholders zijn en hoe zij geïnformeerd dienen te worden, hoe bereid je je daarop voor? 

Bedrijven met een sterk imago presteren beter dan de markt. Ze vinden sneller nieuwe klanten, -medewerkers en investeerders en ze houden die ook makkelijker en langer vast. Goed imago-management is vooral in tijden van crisis cruciaal. Wat kan ik zelf doen om het imago van mijn bedrijf te verbeteren? En hoe doe ik dit in relatie tot mijn product en mijn sector? Kan ik mijn klanten hier actief bij betrekken en zo ja, hoe? Welke tools zijn hiervoor beschikbaar en hoe kan ik me daarin het beste profileren? Denk hierbij aan: zichtstallen, sociale media, een eigen website etc. 

De uitwisseling van beleving en ervaringen tussen andere ondernemers is de manier om  ideeën op te doen.

 

 

Seminar 1 Mens & ondernemer

Lees meer over de seminar

Seminar 2 Operationeel ­management

Lees meer over de seminar

Seminar 3 Financieel ­management

Lees meer over de seminar

Seminar 4 Stakeholdermanagement

Lees meer over de seminar

Seminar 5 Risicomanagement

Lees meer over de seminar

Seminar 6 Voerontwikkelingen

Lees meer over de seminar

Seminar 7 Bedrijfs­overdracht

Lees meer over de seminar

Seminar 8 Missie en Strategie

Lees meer over de seminar