PROGRAMMA

Seminar 2 Operationeel ­management

Onder operationeel management verstaan we de processen en informatie waarmee de operaties in een bedrijf worden gestuurd. Goed operationeel management levert houvast om kwaliteit, productiviteit en medewerkerstevredenheid te verbeteren o.a personeelsmanagement maakt hier onderdeel van uit. Maar welke cijfers, kengetallen en overige informatie heb ik hiervoor -nodig? Er dient een vertaalslag te worden gemaakt van de benodigde werkprotocollen en sturingsinformatie naar de juiste informatie uit de (managementinformatie)systemen. Hoe maak ik al die informatie vervolgens overzichtelijk en waarmee kan ik deze sturingsinformatie monitoren en sturen zodat er een goed inzicht gegeven kan worden in de effectiviteit en efficiency van de operationele processen? Kan ik hiermee dan ook daadwerkelijk grip krijgen op de bedrijfsvoering? 

Ook timemanagement komt aan bod: hoe verdeel ik mijn tijd het meest efficiënt, niet alleen wat werk betreft, maar ook in relatie tot privé. 

Eigen ervaringen uitwisselen is in dit seminar het speerpunt.

 

Seminar 1 Mens & ondernemer

Lees meer over de seminar

Seminar 2 Operationeel ­management

Lees meer over de seminar

Seminar 3 Financieel ­management

Lees meer over de seminar

Seminar 4 Stakeholdermanagement

Lees meer over de seminar

Seminar 5 Risicomanagement

Lees meer over de seminar

Seminar 6 Voerontwikkelingen

Lees meer over de seminar

Seminar 7 Bedrijfs­overdracht

Lees meer over de seminar

Seminar 8 Missie en Strategie

Lees meer over de seminar