PROGRAMMA

Seminar 3 Financieel ­management

Goed financieel management op het bedrijf is van groot belang om overwogen keuzes te kunnen- -maken in de (toekomstige) bedrijfsvoering. Het maken van periodieke financiële rapportages, -budgettering en begrotingen zorgt voor duidelijkheid over de financiële situatie van de -onderneming en geeft handvatten voor de te volgen strategie. De terugkerende vraag daarbij is: hoe? Hoe kan ik mijn jaarcijfers lezen en hoe maak ik een -begroting? Heb ik wel een bedrijfsplan en zo ja, is dit plan nog steeds de leidraad van mijn bedrijfsactiviteiten of moet het aangepast worden? En als ik extra financiering nodig heb, wat zijn dan mijn financieringsmogelijkheden? 

Een adviseur van Accon AVM zal dit onderwerp begeleiden. Ook een financier geeft hier zijn visie en uitleg over financieel management op het boerenbedrijf.

 

Seminar 1 Mens & ondernemer

Lees meer over de seminar

Seminar 2 Operationeel ­management

Lees meer over de seminar

Seminar 3 Financieel ­management

Lees meer over de seminar

Seminar 4 Stakeholdermanagement

Lees meer over de seminar

Seminar 5 Risicomanagement

Lees meer over de seminar

Seminar 6 Voerontwikkelingen

Lees meer over de seminar

Seminar 7 Bedrijfs­overdracht

Lees meer over de seminar

Seminar 8 Missie en Strategie

Lees meer over de seminar